Velkommen

Bruhn & Søn Orgelbyggeri i Sønderjylland og orgelbyggeriet P. G. Andersen i København blev i 1995 sammenlagt. Bruhn & Søn blev i 1954 grundlagt af Peter Bruhn efter at have virket hos Marcussen & Søn i 25 år.

Firmaet startede under beskedne forhold, men har udviklet sig til et anerkendt orgelfirma, der i dag beskæftiger alt 12 ansatte. Efter grundlæggerens død i 1975 overtog sønnen Carl-August Bruhn firmaet, og da 3. Generation Bjarke Bruhn er oplært i fagets mange facetter, er fremtiden sikret. Carl-August Bruhn er nu udtrådt af firmaet og gået på pension. Ledelsen varetages i dag af Paul Hansen og Bjarke Bruhn.

Grundlæggeren af orgelbyggerfirmaet P. G. Andersen var i perioden 1926 – 1963 beskæftiget hos Marcussen & Søn. I årene fra 1963 til sin død i 1980 skabte orgelbygger P. G. Andersen, som selvstændig, adskillige kendte og prægtige instrumenter, og samtidig gjorde P.G. Andersen sig endvidere bemærket ved at tegne orgelfacader, en facet af faget som han beherskede suverænt.

Orgelfirmaets image blev efter P. G. Andersens død videreført og styrket af orgelbygger Paul Hansen.
Med sammenlægningen af P. G. Andersen og Bruhn & Søns orgelbyggeri bibeholdes afdelingerne på Sjælland og i Sønderjylland, og er med den struktur godt rustet til at løse opgaverne som hidtil med nybyggeri, vedligeholdelse og restaurering af orgler.


Firmaets fundament er, i samklang med kunstneriske hensyn der tages ved nybygning af orgler, de 3 vigtige faktorer hvor arkitektur, klang og håndværk er tilpasset individuelt til hver enkelt kirke.

De håndværksmæssige, klangmæssige og kunstneriske traditioner dokumenteres i dag ved den anerkendelse P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri nyder i organist- og musikkredse rundt om i verden.